مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عبدالوهاب
نام خانوادگی:باهنر
پست الکترونیک:wahabbahonar@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم سیاسی

زندگی نامه

در سال1353 در استان غزنی افغانستان در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشود. سواد ابتدائی را در مدرسه محل زادگاه خود آموخت. علوم صرف و نحو را در مدرسه علمیه محل آموخت. در سال 1372-1371 به صورت طلبه رسمی در مرکز جهانی علوم اسلامی پذیرفته شد. با حمایتهای مادی و معنوی جامعه المصطفی العالمیه و حوزه علمیه قم او توانست دروس حوزه را تا پایه نهم نزد اساتید و بزرگان چون: آیت الله اشتهاردى، رضا استادى، حسینی بوشهرى، علی محمدی خراسانى، محسن غرویان و ... فرا بگیرد. خارج فقه و اصول را از محضر آیت الله سبحانی و آیت الله محقق کابلی به مدت 5 سال استفاده نموده است. ایشان در سال تحصیلی1384 - 1385 در موسسه آمو زش عالی علوم انسانی در رشته علوم سیاسی و معارف اسلامی مشغول به تحصیل گردید و دو مرتبه به عنوان دانش پژوه ممتاز مفتخر به اخذ لوح تقدیر و جایزه شده است. در سال تحصیلی 1391-1392 با تکمیل درسهای مقطع کارشناسی ارشد ودفاع از پایان نامه با عنوان « جایگاه مردم سالاری در افغانستان معاصر» در رشته علوم سیاسی موفق به اخذ رتبه علمی« کارشناسی ارشد» گردید.

  او فعالیتهای پژوهشی نیز دارد و تاکنون چندین مقاله در مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما و نشریات دیگر از ایشان به چاپ رسیده است. انگیزه های پژوهشى: پیش نیاز پژوهش ، قرار گرفتن در برابر سلسله از پرسشها و مسائل است. احساس نیاز آدمی به آگاهی و کشف نا شناخته ها ودشواری های علمى، دینی و شوق به تکامل او را به پرسیدن وا می دارد و همین پرسشها است که انسان را به تحقیق و جستجو و یافتن پاسخ فرا می خواند. پژوهش برای شدن، آفریدن، درخشیدن، استوار بودن و عبور از سراب شک و تردید و نیل به حقیقت همواره از دغدغه های اصلی است.